Lịch công tác tuần Trường THPT Hà Huy Tập
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:16/1/2023 đến ngày:22/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 16/1
Ba 17/1
Tư 18/1
Năm 19/1
Sáu 20/1
Bảy 21/1
CN 22/1