Lịch công tác tuần Trường THPT Hà Huy Tập
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:17/6/2024 đến ngày:23/6/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/6
Ba 18/6
Tư 19/6
Năm 20/6
Sáu 21/6
Bảy 22/6
CN 23/6